Websitet anvender cookies til analyseformål og tilpasset indhold.Beboerhuset
Aktivitet - Kultur -Samvær

Elsted Skolevej 4 - 8520 Lystrup

Hvem er vi

Beboerhuset fungerer alle hverdage som et lokalt kulturelt samlingssted for alle borgere i 8520 området og omegn. Huset summer af brugere fra tidlig formiddag til sen aften.

Dagtimer: Glasarbejde - stenhugning - stenslibning - billard - håndarbejdscafé - porcelænsmaling med mere, samt dagplejere med børn der kommer for at lege - spille - synge - spille teater.

Aftentimer: De faste aktiviteter eller møder i huset, fx frimærker - brætspil - præmiewhist og Linedance.

Vores 2 musikøvelokaler - det ene med lydstudie - er en succes.

I weekenderne bliver Beboerhuset blandt andet brugt til udstillinger, kreativt marked samt udlejning til private fester.

Koncerter med forskellige kunstnere bliver arrangeret i samarbejde med Lystrup Musikforening, der i den forbindelse kalder Beboerhuset for Rytmehuset. 

Beboerhuset er oprindelig Elsted gamle skole, der i 1980 blev overdraget til borgerne i 8520 området til et beboerhus. Dette er et stort hus på knap 2000 etage kvadratmeter med mange lokaler og store udenomsarealer - herunder en stor parkeringsplads. Beboerhuset er Århus Kommunes største beboerhus med en ugentlig  gennemgang af ca. 2300 mennesker. 

Beboerhuset er et kommunalt ejet hus, der styres af et husråd på pt. 7 frivillige, der vælges på den årlige generalforsamling, hvor alle borgere i 8520 området over 18 år er stemmeberettiget og kan stille op til valg. Husrådet holder møde 1 gang om måneden (undtagen juli måned hvor huset er lukket), hvor alle borgere og brugere er velkommen til at komme hvis de ønsker at drøfte noget vedrørende beboerhuset. Første punkt på dagsorden er til rådighed for sådanne drøftelser. Beboerhuset har ansat en daglig leder, som Beboerhuset selv aflønner.

Vi, husrådet og husmanden, tilstræber, at alle der bruger beboerhuset får en positiv oplevelse. En af vores vigtigste opgaver som beboerhus er at tilpasse aktivitetsudbuddet, så de afspejler behovet i lokalområdet. Vi er altid modtagelige for forslag og gode idéer der kan omsættes til evt. forbedringer af huset og dets daglige drift. 
 

Med venlig hilsen

Husrådet for Beboerhuset

elsted-lystrup-beboerhus.dk