Websitet anvender cookies til analyseformål og tilpasset indhold.Beboerhuset
Aktivitet - Kultur -Samvær

Elsted Skolevej 4 - 8520 Lystrup

Hvem er vi

Beboerhuset fungerer alle hverdage som et lokalt kulturelt samlingssted for alle borgere i 8520 området og omegn. Huset summer af brugere fra tidlig formiddag til sen aften.

Dagtimer: Glasarbejde - stenhugning - stenslibning - billard - håndarbejdscafé - porcelænsmaling med mere, samt dagplejere med børn der kommer for at lege - spille - synge - spille teater.

De faste aktiviteter eller møder i huset, fx frimærker - brætspil - præmiewhist og Linedance.

Vores 2 musikøvelokaler er en succes.

I weekenderne kan Beboerhuset blandt andet bruges til udstillinger, kreativt marked samt udlejning til private fester.

Koncerter med forskellige kunstnere bliver arrangeret i samarbejde med Lystrup Musikforening.

Beboerhuset er oprindelig Elsted gamle skole, der i 1980 blev overdraget til borgerne i 8520 til et beboerhus. Dette er et stort hus på knap 2000 etage kvadratmeter med mange lokaler og store udenomsarealer - herunder en stor parkeringsplads. Beboerhuset er Århus Kommunes største beboerhus med en ugentlig  gennemgang af ca. 1500 mennesker. 

Beboerhuset er et kommunalt ejet hus, der styres af et husråd på pt. 7 frivillige, der vælges på den årlige generalforsamling, hvor alle borgere i 8520 området over 18 år er stemmeberettiget og kan stille op til valg. Husrådet holder møde 1 gang om måneden (undtagen juli måned hvor huset er lukket), hvor alle borgere og brugere er velkommen til at komme hvis de ønsker at drøfte noget vedrørende beboerhuset. Første punkt på dagsorden er til rådighed for sådanne drøftelser. Beboerhuset har ansat en daglig leder.

Vi, husrådet og husmanden, tilstræber, at alle der bruger beboerhuset får en positiv oplevelse. En af vores vigtigste opgaver som beboerhus er at tilpasse aktivitetsudbuddet, så de afspejler behovet i lokalområdet. Vi er altid modtagelige for forslag og gode idéer.

Med venlig hilsen

Husrådet for Beboerhuset

elsted-lystrup-beboerhus.dk